Информационен ден за представяне на добри практики в областта на енергийната ефективност  и възобновяеми енергийни източници и технологии ще се проведе утре в зала 302 на Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Разград.
Събитието се провежда със съдействието на Областна администрация Разград в рамките на проект „Съвременни методи за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии”, изпълняван от Министерство на енергетиката в качеството си на Програмен оператор по програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев”, в качеството на изпълнител.