„Госпожо, наистина ни правите щастливи”, така посрещнаха шестокласниците от ОУ „В. Левски” д-р Н. Карагьозова, която гостува на класа на 4 май 2018 година. Шумни, но не от непослушание, а от любопитство и превъзбуда премина втората дискусионна среща, която си постави за цел да разшири познанията и представите на децата относно социалните им умения – как интерпретират конфликтна ситуация, как определят поведението на участниците в нея, в какви конфликтни ситуации са попадали и как са ги анализирали, какво означава самооценка на поведението, поднасяне на съжаление, защо извинението не трябва да се тълкува като слабост, защо трябва да прощаваме, как и кога да благодарим на хората, които са с нас и до нас и т.н. запълниха минутите на часа по щастие, в който се включи и предишния випуск на г-жа Дияна Райкова – класен ръководител на шестокласниците -домакини и учител по биология и химия, която беше много развълнувана от изненадата на бившите си възпитаници. Малки и големи се включиха в заключителната игра „ С цвете те дарявам”, запазен елемент на „Час по щастие” – с игра и позитивизъм да си кажем благодаря и довиждане.
„Определено, когато ученикът има свободата да избира, как да се включи в урока, става по-активен, по-отворен към съучениците си, чувства се значим и ценен, че е допринесъл за цялостната атмосфера на класа и това е едно потвърждение, че съвременният ученик еволюира и излиза от пасивната роля, в която е поставен дълго време…”, обобщава д-р Карагьозова впечатленията си от съвместните срещи.