Личните стопанства, в които се отглеждат прасета, ще бъдат инспектирани три пъти до края на годината. Това реши Областната епизоотична комисия на свое онлайн заседание, проведено под председателството на заместник-областния управител Нурие Црънгалова.

  Проверките ще бъдат извършени през април, юни и октомври от представители на местната власт, като  в лятната задължително ще участват служители на Областната дирекция за безопастност на храните /ОДБХ/. Преди инспекциите ще бъдат свиквани Общинските епизоотични комисии. Събраната информация ще бъде предавана на директора на ОДБХ. Нурие Црънгалова запозна участниците в заседанието със заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/ за утвърждаване на„План за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с болестта африканска чума по свинете“. Конкретните цели в плана предвиждат всички стопанства за лични нужди да отговарят на правилата за биосигурност и да бъдат  регистрирани във Ветиринарната информационна система /ВИС/. Да се осигури разширено наблюдение  върху здравния статус на всички прасета, отглеждани в стопанствата за лични нужди. Да се гарантира по-добър контрол върху придвижването на прасета и недопускане на нерегламентирани практики. Да бъде давана достатъчно информация за африканската чума по свинете и правилата за биосигурност на всички стопани, които отглеждат тези животни.

  Директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев подчерта, че Европейската комисия е взела решение  област Разград да бъде обявена за свободна от африканска чума по свинете. Това означава, че ще бъдат премахнати част от ограниченията, а производителите ще могат да се възползват от облекчения в режима за търгуване в ЕС със свинско месо и продуктите от него.   

  Решението на ЕК е взето заради високите резултати в борбата с африканската чума по свинете и е заслужено признание за работата, свършена от компетентните институции на регионално ниво.