Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев представи пред медиите новият временно изпълняващ длъжността директор на ОП „Разградлес”. Това е инж. Милена Манева. Професионалната й биография напълно отговаря на критериите за заеманата от нея длъжност.
Инж. Манева сподели, че първите инициативи, с които се е заела е изграждане на видеонаблюдение на складовата база за дървен материал в Разград, за да се проследи движението на дървесината, внедряване на GPS система във всички автомобили на предприятието и контрол в направленията добив, транспорт и търговия.
Подготвена е и докладна за издаване на заповед за паша на животни в горски територии, където е забранена. Тя ще бъде публикувана в сайта на Община Разград. И още по темата, свързана с „Разградлес” може да чуете от първо лице в рубриката „Актуална тема на деня”.