Процесите, свързани със залесяването се организират в рамките на 10-годишен горско-стопански план, коментира вр.ид.д. директор на ОП „Разградлес” инж. Милена Манева. Този план е влязъл в сила от 2012 г., според който годишно трябва да се залесява по около 200 дка за общинските горски територии годишно. Към момента изпълнението е на 384 дка.
Има установени пропуски, свързани с почвоподготовката, анонсира инж. Манева. Това е и причината за невъзможност за залесяване тази есен. Още по темата, чуйте в рубриката „Актуално”.