От днес започва изплащането на декемврийските пенсии. Заедно с пенсиите си, хиляди възрасти хора ще получат и коледен бонус, съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).

Към пенсиите за месец декември ще бъде изплатена еднократна допълнителна сума в размер на 40.00 лв. на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е в размер до 300.00 лв. включително.
Изплащането на пенсиите в пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция.
Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември 2016 г.