На 14 май стартира вторият етап от инициативата „Изнесени офиси“ 2018 на ЕНЕРГО-ПРО в 20 малки населени места в областите Разград, Търговище и Русе. Първият етап тази година се проведе успешно през месец април в други 20 населени места в областите Велико Търново и Габрово, където бяха обслужени стотици клиенти на компанията.

Изнесените офиси се организират ежегодно от обучени специалисти на енергийното дружество с цел достъпност на информация и улесняване на клиентите в общините на територията, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО, в които няма обособен Център за обслужване на клиенти. Най-търсените услуги в тези мобилни приемни по традиция са смяна на титуляр на партида, както и актуализация на клиентски данни за по-добра комуникация с компанията. На разположение на посетителите на изнесените офиси са специалисти по обслужване на клиенти, които консултират и съдействат при заявяването на всички услуги на ЕНЕРГО-ПРО, които не изискват плащане в брой. Необходимо е клиентът да представи документ за самоличност и документ, удостоверяващ собствеността върху имота, за който се отнася съответната услуга.

Изнесените приемни ще се проведат в периода от 14 май до 1 юни по следния график, публикуван на интернет страницата на компанията на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/Kampanii:

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Исперих

14.05.2018

10:00 – 14:00

Сграда на Общината

Кубрат

15.05.2018

10:00 – 14:00

Заседателна зала в Общината

Цар Калоян

16.05.2018

10:00 – 14:00

Сграда на Общината

Самуил

17.05.2018

10:00 – 14:00

Читалище

Дянково

18.05.2018

10:00 – 14:00

Кметство

Лозница

28.05.2018

10:00 – 14:00

Клуб на пенсионера