Пътуваща изложба, посветена на 135 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров е подредена във фоайето на разградската библиотека „Проф. Боян Пенев”. Експозицията е дело на Регионалната библиотека „Христо Смирненски” и Държавния архив в Хасково. Тя ще гостува в Разград до 10 март.

А мото на изложбата е избран част от завета на българския учен и общественик ”Любов към труда, любов към истината, любов към народа”. Добродетелите, които всеки човек трябва да отгледа в себе си и да сформира на тяхна основа мирогледа си.

15 постера проследяват в снимки и кратки информации живота и делото на проф. д-р Асен Златаров. В изложбените витрини тематично са подредени материали, илюстриращи ученическите, студентските, годините на специализация и работа на Златаров като асистент. Посетителите ще могат да се запознаят отблизо със семейството, военните години, академичната кариера и творческия път, както и общественото и литературно дело на видния учен, химик и хуманист. Показани са също издадените юбилейни вестници и част от научните приноси и литературата за проф. д-р Асен Златаров.

Директорът на културната институция Женета Александрова коментира, че и през настоящата година ще продължи тясното сътрудничество между библиотеките в страната, като по този начин се дава възможност информацията да достига до по-голям кръг от ценители на дейността и творчеството на велики българи.