Работна среща за изготвяне на Областен план за превенция на престъпността се проведе днес в областна администрация Разград. В нея взеха участие областният управител Манол Кившанов, представители на местното самоуправление и териториалните структури на изпълнителната власт, имащи отношение към опазване на обществения ред и сигурността на населението.

На централно ниво е изготвен план с 113 мерки, предоставени от всяко министерство и институция. Намерението е по аналог да се разработи този модел във всяка област и община.

На работната срещата беше обсъдена Методология за изготвянето на Областен план за превенция на престъпността (2016 г. – 2018 г.), в съответствие с Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за същия период.

Указания за изготвяне на Планове за работа на Местните комисии за обществен ред и сигурност към всяка община, както и методически указания за практическо прилагане на проблемно ориентиран подход за осигуряване на ред и сигурност в партньорство с обществото, бяха предоставени на кметовете на общините на територията на областта.

Копие от Областния план за превенция на престъпността, трябва да се изпрати до 30 юли 2016 г. на Главна дирекция „Национална полиция”, като на тримесечие се докладва на министъра на вътрешните работи за изпълнението му.