Административният ръководител на Апелативната прокуратура във Варна разпореди днес извънпланова проверка по надзора за законност на работата на контролните органи в Апелативния регион, които следят за законосъобразното отпускане, разходване и отчитане на средства по европейски програми, съобщиха от пресслужбата на институцията.
До общонадзорната проверка за законност се стигна след излъчени репортажи и журналистически разследвания за изразходването на средства по европейски програми, в които се съдържат данни за престъпления по служба, присвоявания и злоупотреба със служебно положение. Крайният срок за извършване на проверката е 30 юни 2016 г., а изпълнението й е възложено на шестте окръжни прокуратури на територията на Апелативния регион Варна.
Обобщаването на резултатите от проверките ще бъде направено от Апелативната прокуратура във Варна. При установяване на данни за извършени престъпления от общ характер ще бъдат образувани досъдебни производства.