Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече спокойно. В 7.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. За осигуряване на охраната на изборните секции са ангажирани всички служители от структурите на ОДМВР-Разград и РДПБЗН-Разград, които отговарят за реда и спокойствието в региона. Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на хората. Служителите на МВР осигуряват външната охрана на изборните места. При необходимост се намесват за възстановяване на реда, ако за това има решение на съответната избирателната комисия.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/ 90 112 98, както и на имейл izbori2022@mvr.bg.

Служителите на звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград издават и в днешния ден удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас. В дните от 27 до 30 септември са издадени 21 удостоверения – 16 в Разград, 4 в Исперих и 1 в Кубрат. В деня за размисъл с удостоверения за гласуване са се снабдили още 4-ма граждани – трима в Разград и един в Исперих. През съботния ден са връчени 10 изготвени лични карти – 6 в Разград, 3 в Исперих, 1 в Кубрат. Връчени са и три паспорта –два в Разград и един в Исперих.