За осигуряване на охраната на изборните секции в област Разград са ангажирани всички служители на МВР, които отговарят за реда и спокойствието в региона. Те следят за опазване на обществения ред, осъществяват наблюдение на потока от граждани и превозни средства, следят за поведението на психично болни и лица в явно нетрезво състояние. Припомняме, че в изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени лица, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Звената на дирекция „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград издават и в днешния ден удостоверения  на граждани, изгубили, откраднали или повредили личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас в изборния ден. В дните от 30 март до 2 април са издадени 33 такива удостоверения – 18 в Разград, 12 в Исперих и 3 в Лозница. В деня за размисъл, 3 април, са издадени 7 удостоверения за гласуване – 2 в Разград, 4 в Исперих и едно в Лозница. В изборния ден, 4 април, до 10.30 часа с удостоверения са се снабдили трима граждани в Разград и един в Исперих. 04.04.2021 год.                                       Говорител на ОДМВР-Ра