Изборният ден в област Разград започна нормално.     Към 7, 30 са били открити всичките 236 избирателни секции в региона. В община Разград те са 70, в Исперих – 47, в Кубрат – 40, в  Завет – 18, в Лозница – 25, в Самуил – 25 и в Цар Калоян – 11.

Изборният ден в Разградско протича в спокойна обстановка. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите.

За осигуряване на охраната на изборните секции в област Разград са ангажирани всички служители на МВР, които отговарят за реда и спокойствието в региона. Те осъществяват наблюдение на потока от граждани и МПС, следят за поведението на психично болни и лица в явно нетрезво състояние.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени лица, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Звената на дирекция „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Разград издават и в днешния ден удостоверения  на граждани, изгубили, откраднали или повредили личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас в изборния ден. В дните от 6 до 9 юли са издадени 63 такива удостоверения – 35 в Разград, 15 в Исперих, 2 в Кубрат и 11 в Лозница. В деня за размисъл, 10 юли, са издадени 10 удостоверения за гласуване – 9 в Разград и едно в Кубрат. В изборния ден до 10.30 часа с удостоверения са се снабдили двама граждани – един в Разград и един в Исперих.