Според справка, предоставена от общинските избирателни комисии, към 8,00 ч. работят всички 213 избирателни секции на територията на областта.

Информация към 8,00 часа.        Община Разград – брой открити секции 68 от 68.  Община Исперих – 41 от 41. Община Кубрат – 38 от 38. Община Завет – 15 от  15. Община Лозница – 20 от 20. Община Самуил – 20 от 20. Община Цар Калоян -11от 11.