Разградчанката Ива Митева -Рупчева е новият председател на 45-то Народно събрание събрание.

Тя беше избрана със 160 гласа „за“, нито един „против“ и 74 „въздържал се“ от гласувалите в пленарна зала. От дистанционно участващите в заседанието депутати трима души бяха „за“, а един гласува „въздържал се“.

Ива Митева Йорданова-Рупчева е родена  на 25 октомври 1972 г. в Разград. През 1996 г. завършва в Софийския университет. Отчислена е с право на защита, като докторант по докторска програма „Конституционно право на Република България“ в Институт за държавата и правото при БАН. От 1998 г. работи в Министерството на правосъдието, а от 2000 г. в Народното събрание – от държавен експерт до директор дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“.

Член на експертните екипи за подготовка на предложения и обсъждане на промени в Конституцията на Република България. От 2007 г. активно участва в изработването на промените в изборните закони, като е член на експертните екипи за изработване на проект на Изборен кодекс и за приемане на нов Изборен кодекс. През 2017 – 2019 г. е лектор по практическо нормотворчество в програма за следдипломна квалификация на Института за публична администрация и Софийския университет. Хоноруван преподава в Нов български университет, департамент „Право“ – курс „Практическо нормотворчество“. Владее английски език.