На официална церемония днес в Районен съд – Разград, съдия Ивана Тодорова положи клетва и подписа акта за встъпване в длъжност „съдия“ пред Общото събрание на съдиите и административния ръководител – съдия Нели Генчева, председател на Районен съд – Разград.

Тя е назначена след спечелен конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на СК по протокол № 2/24.01.2023 г.

Ивана Тодорова е от Русе. Завършила е „Право“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Има над 12 години юридически стаж, от които пет години като съдия по вписванията в Районен съд – Русе. Работила е и като юрисконсулт на няколко места, сред които при частен съдебен изпълнител и в банкова институция.

Поздравления за встъпването й в длъжност, пожелания за здраве, удовлетворение от работата и професионални успехи, съдия Тодорова получи от председателя на съда и съдиите от Районен съд-Разград.
         На новото си работно място съдия Тодорова ще разглежда граждански дела.

Това е трето съдийско назначение в Разградски съдебен район след проведения тази година конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища. На 11 и 20 юли бяха представени съдиите, които попълниха щата в районните съдилища в Кубрат и Исперих.