Отпадат всички ограничения за пътищата в област Разград.

На територията на ОПУ Разград е ограничено движението за МПС над 12 т по следните пътни участъци:

II-49 Разград – Кубрат

III-206 I-2 – Пороище – Студенец – Ловско – II—51/Лозница/

III-2002 I-2 – Костанденец – граница ОПУ Търговище

III-2003 I-2 – Дряновец – граница ОПУ Русе

В община Разград в село Черковна вече е възстановено електрозахранването. В общините Самуил и Завет всички населени места са с възстановен ток.

Все още без електрозахранване са следните села в областта, в община Исперих са Бърдоква, Лудогорци, Йонково, Старо селище, Бисерци, и Костанденец в община Цар Калоян.

В Лозница екип работи по захранването в село Чудомир.

Водоподаването постепенно се възстановява в населените места, в които има вече ток, но след известен времеви период.