В рубриката „Зелен календар” сътрудникът ни Радка Стоянова – почетен член на Българския есперантски съюз и на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България, наскоро се завърна от пореден конгрес на хората, поддържащи жив международния език есперанто. Кои бяха делегатите от Разград и всичко по-интересно от това пътуване, може да чуете в прикачения звуков файл.