В рубриката „Зелен календар” сътрудникът ни Радка Стоянова почетен член на Българския есперантски съюз и на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България ще говори за д-р Росица Джурова, която вече дълги години работи неуморно за популяризирането на езикът есперанто в нашия град. Подробностите – в прикачения звуков файл.