В рубриката „Зелен календар” сътрудникът ни Радка Стоянова – почетен член на Българския есперантски съюз и на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България ще ни запознае с живота и дейността на Тодор Шошев и Христо Горов.