Празничният календар за месец април е изпълнен със събития, едно  от които е Международният ден на Земята. В навечерието на този празник в  ЦПЛР–ЦУТНТ–град Разград със съдействието на РУО – Разград  за девети пореден път ще бъде проведен регионален екологичен форум. Участието  е с презентации, чиято глобална тема е „Водното богатство на България”. Събитието е планирано за 19-ти април и ще се проведе в учебната зала на ЦПЛР–ЦУТНТ–град Разград от 15 часа. Очакват се 24 участници от 10 образователни институции: ОУ “Христо Ботев“ – с. Гороцвет, ОУ “Христо Ботев“ – гр.Исперих, ОУ “Христо Ботев“ – с. Лудогорци, ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград, ОУ „Н.Й. Вапцаров“ – гр.Разград, НПТГ „Шандор Петьофи“, ПГХТБТ „Мария Кюри“, РЦПППО, ЦПЛР – Ученическо общежитие – Разград, ОУ „Свети Климент“ – с.Юпер.

          Чрез екологичния форум организаторите си поставят следните цели и задачи: да се фокусира вниманието на учениците върху уникалността на природата на планетата Земя и влиянието на хората върху нея; да се съдейства за развитие на сътрудничество между детските колективи в областта на екологията; да се информират участниците  природното разнообразие и екологичното равновесие.

 Според регламента презентациите включват материали, свързани с интересни факти за водите на България и данни за три от видовете водни ресурси – езера, реки, язовири или минерални извори. Право на участие имат всички ученици от V до XII клас от училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от област Разград. Всяка образователна институция може да участва с до 3 презентации в рамките на 6 минути. Регионалният екологичен форум няма състезателен характер. Всички участници и ръководители получават грамоти от организаторите и ваучери от „СЕМПЕ 2“ ООД – партньор в инициативата.

 Презентациите ще бъдат споделени във фейсбук страницата  Подкрепа Личностно Развитие  (ЦУТНТ Разград ) във видео формат.