Увеличава се броят на читателите на Регионалната библиотека в Разград, съобщиха от институцията. В деня на библиотечния служител (11.05) културната институция по традиция обяви ден на безплатната регистрация. От тази социална услуга се възползваха 168 жители на града, които получиха своите читателски карти.
Всяка от тях е входна врата за нейния притежател, която му дава възможност да се възползва от информационно-комуникационните услуги, които се предлагат от специалистите в Регионалната библиотека, коментира главният библиотекар Надежда Паскалева.
Една от приоритетните цели на библиотеката в Разград е да затвърди качеството на предлаганите услуги и в същото време да надгражда професионализма и етичността при обслужването на своите потребители.
Факт е, че в съвременното ни общество библиотеката е модерен център, в който всеки, който има потребността от знания, може да ги получи на място и да бъде правилно консултиран.
В рамките на Националната библиотечна седмица РБ „Проф. Боян Пенев” обяви и дни на отворените врати без глоби.
На 18 май (петък) ще се проведе традиционната майска среща на поколенията, по време на която ще бъдат наградени и удостоени с внимание активните читатели.