От 09:00 часа на 16.04.2019 г.до 17:00 часа на 20.04.2019 г.  започват ремонтни дейности на железния път и смяна на прелезната настилка на жп прелез км 70+820 в междугарие Разград-Самуил, пресичащ автомобилен път между гр. Разград и с.Дянково, съобщиха от общинска администрация. В този период ще бъде спряно движението на пътни превозни средства. Движението на ППС ще се пренасочи по обходен маршрут сигнализиран с вертикална сигнализация съгласно одобрения проект за ВОБД.

Обходният маршрут, който ще бъде използван е: гр.Разград-бул.“Княз Борис I“-ул. „Л.Каравелов“-път III-205 посока с.Ясеновец – след пресичане на ж.п. прелез при км 73+900 наляво посока с. Дянково и обратно.