Да се засили контролът върху спазването на противоепидемичните мерки в област Разград заради плавното покачване на заболеваемостта в региона и сериозното й повишаване в много райони на страната. Това реши на свое неприсъствено заседание Областният кризисен щаб за борба с COVID – 19. Според данните от 08.03.2021 г. заболеваемостта в областта е 106,5 на 100 000 души население за период от 2 седмици. Това е така наречената оранжева зона.

Щабът препоръчва РЗИ да засили контрола в големите хранителни вериги, за да не се стига до струпване на хора. Ще се следи стриктно при предизборни мероприятия да са запълнени до 30 % от помещенията, хората да са на разстояние 1,5 м, да се прави проветряване и дезинфекция на всеки час. Ето и пълното решение на Областният кризисен щаб за борба с COVID – 19, взето на неприсъственото заседание, проведено на 11.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ:

1.        Да се засили контрола по спазването на въведените със Заповед № РД-01-132/26.02.2021 година на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

2.        Да се ангажират активно определените от общините и Министерство на вътрешните работи, длъжностни лица за активен контрол по отношение на противоепидемичните мерки – провеждането на групови занятия да се използва при 30% от общия капацитет на помещенията и се спазва физическа дистанция от 1,5 м между участниците.

3.        Във връзка с провеждането на мероприятия, свързани с изборната кампания, стриктно да се спазва: използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провежда мероприятието, физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитни маски, проветряване и дезинфекция на всеки час.

4.        Агенцията по храните да засили контрола по отношение на големите хранителни вериги, с оглед избягване струпването на много хора, както и по отношение на заведенията за хранене и развлечение.

5.        Ръководителите на структури, организации и учреждения да извършват стриктен контрол и недопускане на заболял персонал на работното място.

6. РЗИ – Разград да продължи активно да извършва контрол върху всички обекти с обществено предназначение.

Стриктното спазване на посочените мерки ще доведе до ограничаване разпространението на COVID-19, запазване здравето и живота на хората и възможност за работа на бизнеса.