Заседание на Щаба за координация на  спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия и аварии се проведе в Областна администрация Разград днес,  02.11.2022 г.

По покана на Областния управител Драгомир Златев, представители на общините от региона, на институции, организации и фирми се събраха във връзка с подготовката на областта за зимния сезон 2022-2023 г., за да дискутират взетите превантивни мерки за свеждане до минимум на негативните последствия за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка.

Представители на общините на територията на областта докладваха за подготовката на съответните общини за зимния сезон. От представените доклади стана ясно, че общинските щабове са актуализирани, във всички общини са проведени срещи с кметовете на кметства, изготвени са заповеди за работа при зимни условия, проверена е готовността на техниката, с която ще се почистват населените места, осигурени са нафта и твърдо гориво, при проблеми с газоподаването в училищата и детските градини, предвидени са достатъчно финансови средства по населени места.

От Областно пътно управление обясниха, че от 1 ноември са в режим на зимно поддържане. Изготвен е оперативен план за работа при зимни условия, разпределени са машините по видове, като за всяка машина има определен маршрут. Проверени са пътнопочистващите фирми и са въведени денонощни дежурства за следене на пътната обстановка. Количествата на инертните материали са доставени на 100 %.

Представителите на ОДМВР и РДПБЗН информираха за пълната готовност на служителите от съответните дирекции за подпомагане на общините и Областния управител при необходимост.

Представителят на РЗИ-Разград и директорът на ЦСМП – Разград също представиха информация за организацията на работа при зимни условия.  

 Д-р Николай Йоцов – директор на Център за спешна медицинска помощ – Разград докладва, че медицинските екипи и автомобили са в готовност. Разпределени са високопроходими санитарни автомобили по общините.

Юридически лица, имащи отношение по подготовката за зимния сезон, като „Електроразпределение Север“ АД и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД представиха доклади за предприетите превантивни мерки по подготовката за зимата.

По време на заседанието, всички присъстващи увериха председателя на Областния щаб – Драгомир Златев, че са взети всички необходими мерки, според техните правомощия и ресурси, и че имат подготовка за реагиране при влошаване на метеорологичната обстановка.

Относно подготовката за предстоящия зимен сезон, Областният управител ще изготви доклад, който ще бъде изпратен до Министерство на вътрешните работи, в срок до 04 ноември 2022 г.