Информация за отглежданите прасета „в задния двор“ в
Разградско бе представена на провелото се днес заседание на Постоянната областна
епизоотична комисия. Цифрите сочат, че те са 94 в 11 населени места, като
липсва информация от община Кубрат. Прасета се отглеждат в село Владимировци –
едно домакинство с 3 прасета; село Гороцвет – 4 домакинства с общо 9 прасета,
от които една майка; град Цар Калоян – 8 домакинства със 17 прасета; село
Езерче – 3 домакинства с 3 прасета; село Костанденец – 2 домакинства с 3
прасета; град Исперих – 8 домакинства с 22 прасета; село Йонково – 3 семейства
с 5 прасета; село Свещари – 10 семейства с 8 прасета и 12 свине-майки; в община
Разград 5 домакинства от селата Пороище, Балкански и Осенец отглеждат 12 броя
прасета, от които една свиня-майка.

По време на заседанието директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев съобщи, че от понеделник ветеринарите започват посещение по населените места, като първо ще бъдат в Исперих.

Собственикът на свинекомплекса на „Агротайм“ ООД Иван Иванов предложи да се унищожат всички прасета, които не са регистрирани и се отглеждат „в задния двор“ за да бъде прекъсната веригата на заразата. Той изрази готовност фирмата му да финансира активни мерки за превенция срещу Африканската чума по свинете като закупуване на фризери за ловните дружинки за съхранение на дивите прасета, докато излязат резултатите от пробите им, както и предоставяне на техника за изкопаване на ями, в които да бъдат загробвани.

На заседанието се отчете и директорът на Областно пътно
управление-Разград Людмил Янев по предприетите превантивни дейности. Той
съобщи, че ежеседмично се почистват бетонните контейнери и отбивките по
основните пътни артерии на територията на Разградска област: Русе – Варна,
Разград – Исперих, Разград – Търговище и Разград – Попово. До края на август ще
бъде почистена храстовидната растителност и отводнителните канавки по пътя
Русе-Варна.

Янев съобщи, че за тези шосета е закупен препарат за
дезинфекция на отбивките, предстои тази дейност да стартира съвсем скоро.

В днешното заседание участваха представители на ОДБХ, на общинските власти, на ловните сдружения в региона, управителят на най-големия свинекомплекс в Разградско Иван Иванов, както и началникът на Областното пътно управление.

В края му областният управител
Гюнай Хюсмен представи пет предложения, направени на инициирана от него преди
два дни среща с тримата директори на ловни и горски стопанства от региона. Те
са свързани с това в Разград
да бъде изградена лаборатория за изследвания на проби за АЧС, тъй като в съседни региони и гранични землища вече са
установени потвърдени или съмнителни случаи, а Разград
е на усреднено отстояние, има концентрация на свинекомплекси, за които заразата
представлява сериозна опасност. Друго предложение на директорите е за предоставяне на горските стопанства на мобилни
хладилни камери, в които да се съхраняват прасетата, чиито проби още не са
изследвани, тъй като при въвеждане на финансово стимулиране на ловците за
отстрел на диви свине трябва да се докаже от кое животно е взета пробата. Директорите настояват още да се предложи на земеделското министерство
в случай на забрана на лова, тя да е само по отношение на гонки за свине, не и за
индивидуален отстрел на свине и на други видове дивеч, тъй като ловните стопанства имат предварително поети
ангажименти към чуждестранни клиенти. Шефовете на държавни стопанства настояват също да се обърне внимание на ловните дружинки
да спазват мерките за превенция на АЧС, да извършват огледи на участъците за
водопой и други, така, както това се прави в държавните стопанства. Петото предложение е да бъде въведена забрана за посещение в
горите на хора, които събират трюфели, гъби, билки и други горски продукти, тъй
като може да станат преносители на заболяването.

Петте предложения ще бъдат изпратени в Министерството на
земеделието, храните и горите.