От 15:30 часа днес до 10.00 часа на 13.11.2020 г. се преустановява работата в сградата на Съдебна палата Разград заради потвърден с  PCR тест случай на болен от COVID-19 служител. В този часови диапазон няма да бъдат обслужвани граждани и упълномощени от тях адвокати. Всички насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания дела за периода на дезинфекцията ще се отсрочват за нови дати с ново призоваване на страните.

Със Заповед РД-14-177 от 12.11.2020 г. незабавно са предприети действия за цялостна дезинфекция на сградата – общи части, съдебни зали, регистратури, деловодства, кабинети и помещенията предоставени на Агенция по вписванията и ОЗ „Охрана“.

Нормалният работен процес ще бъде възстановен утре след 10.00 часа.

          Надяваме се на разбиране от Ваша страна и молим всички посетители в Съдебна палата Разград да спазват стриктно противоепидемичните мерки.