Община Разград и ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество организират фотоконкурс „Разград-уловени мигове“ – „Лицата на Разград“. Конкурсът е част от програмата на община Разград  по повод отбелязването на 28 януари – Ден на Разград, това е 12-тото издание на проявата.  

Право на участие имат ученици от III до ХІІ клас. Класирането на творбите е в четири възрастови групи. Конкурсните творби трябва да са по темата, да имат заглавие и да са авторски. Изисква се минимална резолюция 1000 пиксела по дългата страна и не по-малко от 1 мегабайт. Творбите не трябва да са участвали в други конкурси, както и не трябва да са публикувани в интернет. Всеки ученик  може да участва с най-много 3 броя снимки, които да са с различни сюжети и различни заглавия. Допуска се използването на обработващи програми, но не се допускат фотоколажи, недопустимо е и снимките да съдържат надписи, графики, дати. Всяка творба трябва да е придружена от информация за: трите имена на участника; клас и възраст, училище и ръководител /творчески консултант/; точен адрес и телефон.

Желаещите да участват трябва да изпратят снимките на електронна поща: cplr-cutnt@abv.bg    

За справки и информация: GSM: 0898 787 272; 0876261545

Крайният срок за предаване на творбите е 6 януари 2023 година.

Наградените ученици ще бъдат информирани лично за резултатите от конкурса.

Най-добрите творби ще участват в изложба, посветена на Деня на Разград – 28 януари.

Пълният регламент може да се види на интернет страницата на Община Разград в секция ЦПЛР ЦУТНТ: https://www.razgrad.bg/images/images/obrazovanie/CUTNT/2021/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B42023-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf.