Започна 11-ият ученически фотоконкурс за Деня на Разград 28 януари. Той се организира от Община Разград и ЦПЛР Център за ученическо техническо и научно творчество-Разград. Темата и тази година е „Разград – уловени мигове“ „Лицата на Разград“.

В конкурса могат да участват ученици от III до XII клас, като при класирането ще бъдат разпределени в четири възрастови групи: III-IV, V-VII, VIII-X, XI-XII. Снимките трябва да са по темата, всеки може да представи до 3 творби, които да имат заглавие и да са авторски. Всяка снимка трябва да бъде придружена с информация за трите имена на участника, клас и възраст, училище и ръководител, точен адрес и телефон.

Крайният срок за предаване на творбите е 18 декември 2021 г. Снимките ще бъдат оценени от компетентно жури – художественост на творбите, композиция, придържане към основните фотографски правила за композиция. Най-добрите творби ще участват в изложба, посветена на Деня на Разград.

За справки и информация: GSM: 0898 787 272 и електронна поща: cplr-cutnt@abv.bg    

Пълният регламент може да се види на сайта на Община Разград: https://www.razgrad.bg/images/images/obrazovanie/CUTNT/2021/-%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B42022-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf.

ОБЩИНА РАЗГРАД

ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

О Р Г А Н И З И Р А Т

ФОТОКОНКУРС

„РАЗГРАД – УЛОВЕНИ  МИГОВЕ”

„ЛИЦАТА  НА  РАЗГРАД”

Конкурсът е част от програмата на община Разград

 отбелязване на 28 януари – Ден на Разград.

Дайте простор на вашето въображение и интерпретирайте темата творчески:

образи, улици,  пейзажи, градски сюжети.

       Р Е Г Л А М Е Н Т:

 • Право на участие имат ученици от III до ХІІ клас.

     Участието е индивидуално.

 • Класирането на творбите е в четири възрастови групи:

     III-IV клас; V–VII клас; VIII-X клас; XI–XII клас.

 • Конкурсните творби да са по темата, да имат заглавие и да са авторски.

     Минимална резолюция 1000 пиксела по дългата страна и не по-малко  

     от 1 мегабайт.

 • Творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани в интернет.
 • Да няма снимки, които уронват човешкото достойнство.
 • Всеки ученик  може да участва с най-много 3 броя снимки.

     Да няма серия снимки. Да бъдат с различни сюжети и различни заглавия.

 • Допуска се използването на обработващи програми.
 • Не се допускат фотоколажи. Снимките да не съдържат надписи, графики,      

     дати.

 • Всяка творба да е придружена от информация за: трите имена на участника; клас и възраст, училище и ръководител /творчески консултант/; точен адрес и телефон.
 • Изпращайте снимките на електронна поща- cplr-cutnt@abv.bg    

     За справки и информация: GSM: 0898 787 272

 • Краен срок за предаване на творбите – 18 декември 2021 година,
 • Снимките ще бъдат оценени от компетентно жури – художественост на творбите, композиция, придържане към основните фотографски правила за композиция.

    Творби, които не отговарят на поставените условия, няма да бъдат журирани.

 • Наградените ученици ще бъдат информирани лично за резултатите от конкурса.

Най-добрите творби ще участват в изложба посветена

на Деня на Разград – 28 януари.