Започнаха строителните дейности по основния ремонт и рехабилитацията на алеите на Северния градски парк в Разград. 609 583,64 лв. без ДДС е стойността на възстановяването на алеите с обща дължина около 5 км. Ремонтните работи се извършват от фирма „Строймонтаж”ЕАД след провеждане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Северен градски парк – гр. Разград – алейна мрежа”.

Заместник-кметът Добрин Добрев и експерти от Община Разград извършиха днес обход на вече стартиралите в няколко участъка ремонтни дейности – в началото на парка срещу бившия Младежки дом, в района на Колодрума, до зоокъта и до голямата комбинирана детска площадка.

Пред местните медии заместник-кметът Добрин Добрев припомни, че ремонтът на парка е сред ангажиментите в началото на управленския мандат, които изискваха сериозен финансов ресурс. Най-належащият елемент от рехабилитацията на парка са алеите и затова ремонтът започва с подмяна на асфалтовото покритие, с което да се осигури комфорт на жителите и гостите на Разград, посещаващи мястото за почивка. Мероприятията по поддържане на зелената система в парка също продължават. През миналата година бе разчистен участъкът към Пантеона и създаден розариум, а през настоящата година се предвиждат активни залесителни мероприятия, ще се надгражда и по отношение на алейното осветление. Продължава прочистванено на храстовидна растителност, а ако на сесията на Общинския съвет през март местните парламентаристи утвърдят разчета на финансовите средства през годината, ще започне и изграждането на две нови площадки – спортна за стрийт фитнес в района над комбинираната детска площадка и детска площадка за деца от 0 до 3 години в началото на Градския парк. По стопански начин продължава прочистването на недостатъчно облагородени зони в Градския парк, западно от Пантеона се работи по разкриване на алеите, прочистване на прораслата дървесна и храстовидна растителност, както и по възстановяване на паркова мебел.

Считаме, че с осигурените от общинския бюджет средства фирмата-изпълнител ще успее да свърши качествено и в срок работата си и на 1 юни ще можем да празнуваме Празника на детето в парка в много по-приятна и за децата и за техните родители обстановка – заяви г-н Добрев.

Заместник-кметът допълни, че на вниманието на настоящото ръководство на Община Разград стоят и местата за отдих на разградчани и в други райони на града като Младежкия парк. Поради липсата в началото на мандата на инвестиционни проекти, Младежкият парк към момента е сред обектите на идейна разработка. Включен е в основополагащия за развитие на една община План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. Този план е и предпоставка за получаване на средства от европейските програми. Разработва се и концепция за интегрирани териториални инвестиции, в която една от темите е бялото поречие на река Бели Лом, а през тази година Община Разград смята да възложи проект за идейни разработки за развитието на различни обекти по поречието на реката, които да бъдат залегнати в следващия управленски мандат. Младежкият парк е включен, както и пространството около стадиона собственост на „Балканфарма”, също и пространството срещу Регионалния исторически музей, което е прекрасно място за надграждане на културно-историческия туризъм.

Ремонтните работи по алеите в парка ще се извършват поетапно в различни участъци, като Община Разград и фирмата-изпълнител се извиняват за причиненото неудобство и призоват гражданите за съдействие и разбиране като се посещават предимно участъците, в които вече е приключил или още не е започнал ремонтът, както и да преминават внимателно край районите, в които се работи.