Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев провери на място как върви работата по ремонти в населени места в община Разград, съобщиха от общинска администрация. Дейностите са по договор от 12 септември със срок до края на бюджетната година, в края на месеца започнаха ремонтите по селата – рехабилитация и кърпеж на улици и части с преасфалтиране.

Изборът на улиците за ремонт е направен по предложение на кметовете на населените места, които са се допитали до населението кои улици са с най-компрометирана настилка и трябва да са с приоритет.

Днес д-р Василев провери работата в селата Балкански и Благоево.

Обща стойност на предвидените разходи е 145 800 лв. с ДДС.