Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши днес оглед на ремонтните дейности във физкултурния салон на ОУ“Васил Левски“-Разград.

Ремонтът в спортното съоръжение започна в период, в който децата са във ваканция и не се възпрепятства учебният процес, като за новата учебна година обектът ще е завършен.

Ремонтът се извършва след провеждане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на физкултурен салон към ОУ „Васил Левски“ гр. Разград“. Обществената поръчка бе спечелена от „Бонев“ООД.

Вече е започнал ремонтът на пода на залата, както и на съблекалните – установи заместник-кметът Добрин Добрев. Предвижда се и ремонт на покрива. По дейности в проекта са включени: Демонтаж на улуци, водосточни тръби и казанчета; Доставка и монтаж на нови улуци ф 110 от поцинкована ламарина; Доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина; Демонтаж и монтаж PVC тръби, вкл. необходими за свързване арматури; Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина; Ремонт на покривна обшивка от поцинкована ламарина; Демонтаж на дюшеме; Направа на изравнителна циментова замазка; Направа на самонивелираща се замазка; Доставка и полагане на винилова настилка, вкл. разчертаване на спортни игрища; Демонтаж ламперия; Направа на вароциментова мазилка; Сваляне на стара боя по стени и тавани; Шпакловка по стени със смес на циментова основа, вкл. армираща мрежа; Направа на гипсова шпакловка по таван; Полагане на интериорна боя по стени и тавани. Полагане на блажна боя по тръби и радиатори.

Стойността на ремонта е 83 069,80 лв. Финансирането е от Министерството на образованието и науката по „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“ за 2022 г. Проектът „Цялостен ремонт на физкултурен салон на ОУ“Васил Левски“-Разград“ е сред 16-те одобрени проекти по Модул 2: „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“, общо по програмата одобрените инициативи са 19. Ремонтираният физкултурен салон ще се използва от около 700 деца, към датата на подаване от Община Разград на проектното предложение учениците в училището са били 701.