Ремонтните работи по бул. „Априлско въстание“ в Разград започнаха днес. Заместник-кметът Добрин Добрев посети участъка, от който стартира ремонтът – от кръстовището с пътя за Попово – и разговаря с управителя на фирмата-изпълнител „Строймонтаж“ЕАД Георги Изворов за етапите, през които ще протекат ремонтните дейности.

Към момента работниците извършват технологично фрезоване на шосето в южната лента от кръстовището с пътя за Попово до кръстовището с ул. „Перистър“. Целта е да се обезпечат два пласта от общо 8 см. асфалт. Движението няма да спира по време на ремонта, а част от фрезованата смес ще се използва за временно запълване на по-големите дупки от северното платно. Ще се работи на участъци между кръстовищата, докато се стигне до крайната точка – до кръстовището с ул. „Пета“ до Автогарата. Сред фрезоването и асфалтирането на южната лента, се започва работа по северната и по участъка от ул. „Странджа“, който е част от тази обществена поръчка.

Обект на интервенция по обществената поръчка „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“, гр. Разград“ са общо 2800 м. – 2400 м. от бул. „Априлско въстание“ и 400 м. от бул. „Странджа“. Сред дейностите по обществената поръчка са и: полагане на хоризонтална пътна маркировка; повдигане и подмяна на капаци на ревизионни шахти, улични оттоци и тротоарни кранове; повдигане на пропаднали, подмяна на счупени и поставяне на нови бордюри, където липсват; направа на повдигнати пешеходни пътеки с ширина – 4 м., 7 от тях са на „Априлско въстание“ и 1 – на „Странджа“.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 90 дни, но се надяваме да приключим по-рано – обясни Георги Изворов на заместник-кмета Добрин Добрев.

Прогнозната стойност на обществената поръчка бе 1 583 333,33 лв. без ДДС, средствата за ремонта бяха отпуснати от Министерски съвет. По-рано тази година със средства от общинския бюджет бе извършен ремонт на друг участък от натоварена пътна отсечка в Разград – 490 м. от бул. „Странджа“, където бе изградено и кръгово кръстовище.