С подписване на договор между Община Разград и „ТИ АЙ ПИ КЪМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД приключи процедурата по избор на изпълнител по обществена поръчка „Разработване на инвестиционна концепция за изграждане на водородна индустриална зона – Разград, в рамките на договор по инициативата европейско градско управление /EUCF/”. Две бяха подадените оферти по обществената поръчка, комисия определи за по-добра офертата на софийската фирма с управител Ивайло Петков.

Договорът бе подписан днес, като веднага след това се проведе встъпителна среща на изпълнителя с екипа на проекта, по който общински мениджър е заместник-кметът Мирослав Грънчаров.

На срещата бе уточнено, че за разработването на концепцията на изпълнителя са необходими база данни относно параметрите на индустриалната зона, както за потреблението на енергия от обществените сгради, които са собственост на Община Разград. Според предварително зададените изисквания по обществената поръчка Инвестиционната концепция „Промишлена зона Н2-Разград“ трябва да включва: описание на планирания инвестиционен проект, правни, икономически и финансови анализи, заинтересовани от инвестициите лица, пътна карта на инвестицията. Срокът за изработване на концепцията е 30 календарни дни.

С изработената концепция, която ще е сред първите подобни документи в страната, Община Разград ще може да стартира търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на Община Разград (2021-2030). Ориентировъчно стойността на основните инициативи е 34 500 000 евро, сред тях са: изграждане и въвеждане в експлоатация 25MW соларен парк за общински нужди (за замяна на 3250MWh на година от мрежата), за нужди на индустриалната зона и чистопроизводство на водород за индустриална зона и общински нужди; изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на ЕС; проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона, водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията, общината, вкл. сградите общинска собственост. Очакваните икономии на енергия са 3 000 гигаватчаса на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници – 33 000 гигаватчаса на година. Предвижда се още изграждане на зарядна станция за водород до пътя Разград – Попово.

За реализацията на тези инициативи вече има интерес от предприемачи, разработили подобни идеи в Белгия, Холандия, Франция, Дания – коментира заместник-кметът Мирослав Грънчаров. Той допълни, че изграждането на водородната индустриална зона ще има силен екологичен ефект, а концепцията ще установи икономическия ефект от изграждането на зоната.

Ивайло Петков заяви, че след изработването на концепцията Община Разград ще има възможност да кандидатства за реализация на конкретните инициативи по различни финансови инструменти от европейски програми.

Припомняме, че идейният проект за изграждане на Водородна индустриална зона-Разград бе представен през ноември 2021 г. пред Европейския водороден алианс и получи висока оценка. Впоследствие Община Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление /EUCF/ за изработване на икономически анализ и пътна карта. Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60 000 евро, той бе финансиран по инициативата Европейско градско управление (EUCF), споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на Община Разград.