Община Разград за поредна година обявява прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми.

Приемът на заявления стартира  на 18.02.2019 г. и ще продължи до 25.11.2019 г. включително на календарната 2019 г.

Документи могат да се подават от 1-во до 25 число на месеца, в деловодството на Община Разград, стая 06, партерен етаж, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

Заседанията на постоянната комисия, която разглежда и одобрява подадените заявления на правоимащите двойки, са закрити и се провеждат всяка последна седмица от месеца, от 10:00 часа в стая 108, първи етаж в сградата на общинска администрация Разград.

Правилникът за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград е публикуван в сайта на Община Разград /секция  Общински съвет – Правилници  и в секция Здравеопазване/.