От ул. „Дойран“ днес започна полагането на първия пласт асфалт на улиците, които останаха неасфалтирани след изпълнение на основните дейности по обществената поръчка с предмет „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград-етап 2“. Асфалтирането започна след подмяната на водопроводите през миналата година, но не бе извършено във всички ремонтирани участъци, тъй като настъпи зимният сезон, през който не работят асфалтовите бази.

След „Дойран“ асфалтирането на разкопаните заради подмяната на водопроводите участъци продължава по: ул. „Костур“, „Кресна“, „Бабуна“, „Щип“, „Перистър“ – от МУЦ-а до пресечката с „Кресна“, както и част от ул. „Люлебургас“. До края на тази седмица ще бъде извършено полагане на първия слой асфалт, а през следващата седмица – и втори пласт асфалт.

Припомняме, че трасето по проекта за подмяна на водопроводи в т.нар. Доброшка махала бе 12 км. водопроводи, а освен това бяха подменени и 10 км. сградни отклонения за близо 500 адреса. Подмяната на водопроводите бе наложителна, тъй като в тази част от града за последно са подменяни водопроводи в началото на 70-те години на 20 век, съоръженията бяха амортизирани, авариите – чести  и загубите на вода бяха над 70%.

Община Разград призовава собствениците на автомобили, паркирани в районите, където предстои асфалтиране, да ги преместят, за да може да бъде възстановена пътната настилка във всички разкопани участъци.