Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на дейностите по ремонта на ул. „Странджа“ в началото на поредния етап от работата на този обект. Работниците от „Пътно строителство“АД днес стартираха полагането на изравнителен пласт асфалт в отсечката от кръстовището с бул. „България“ до кръстовището с ул. „Грънчарска“. 

Техническият ръководител на обекта обясни на заместник-кмета Добрин Добрев, че полагането на изравнителния пласт се извършва на по-малки участъци, за да не се затруднява движението по улицата. Следващият участък е от кръстовището с „Грънчарска“ до бъдещото кръгово кръстовище. След приключването на полагането на този пласт, започва изливането на следващия – износващия пласт асфалт, който ще е 4 см. Тази дейност също ще се извършва на по-малки отсечки, при подходящо метеорологично време износващият пласт ще се полага в петък и събота.

В същото време друга група работници от „Пътно строителство“АД довършват островчетата на бъдещото кръгово движение до магазин „Билла“. 

Ремонтът на 490 метра от ул. „Странджа“ започна в началото на месец май в изпълнение на договор, подписан след провеждане на обществена поръчка с предмет „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите ѝ кръстовища в гр. Разград“. Съгласно договора срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи е 50 дни. Ремонтът е на стойност 382 000 лв., средствата са от бюджета на Община Разград. За времето на извършването на ремонта бе въведена временна организация на движението, която бе до края на месец май. Във връзка с лошите метеорологични условия обаче, както и поради възникналите аварии на топлофикационната и канализационната мрежи в участъка на изгражданото новото кръгово кръстовище между ул. „Странджа“ и ул. „Дунав‘, които забавяха изпълнението на строително-ремонтните дейности, срокът на временната забрана на движение е удължен до 18 юни. Тя важи за два участъка: ул. „Странджа“ в участъка ѝ от входа за МПС на бензиностанция OMV до кръстовището ѝ с ул. „Янтра“ и  ул. „Дунав“ в участъка от кръстовището на ул. „Странджа“ до кръстовището ѝ с ул. „Тополница“. Остава и същият обходен маршрут – ул. „Янтра“, ул. „Осъм“ и ул. „Тополница“.