Работници от общинските предприятия „Паркстрой“  и „Ремонтстрой“ започнаха подготовката за реконструкция на детската площадка до кръстовището между ул. „Васил Левски“ и ул. „Княз Борис“, зад билетната каса на „Лудогорец“. На този етап се извършва почистване на наносите от асфалта, премахване на старото покритие, както и на амортизираните съоръжения за игра. Проектът за реконструкция предвижда и премахване на пет потенциално опасни дървета в непосредствена близост до площадката, както и компенсаторно залесяване впоследствие.

След разчистване на терена ще започне обновяването на детската площадка, което се извършва като дарение от „Биовет“. Фирмата финансира поставянето на четири съоръжения за игра на деца от 3 до 12 години: комбинирано съоръжение, люлка тип „клатушка“, двойна люлка тип „махало“ и къщичка-беседка. В зоните на падане около съоръженията ще бъде поставена противоударна настилка. Площадката ще има висока 1 метър ограда, ще бъде с два подхода. Ще има и жив плет от 56 храста от вида лигуструм. Ще бъдат засадени и 4 дървета от вида шестил. Предвидено е и поставяне на пейка и кошче за боклук.

И съоръженията за игра, и растителността са предвидени съобразно изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Предвидено е и новозасадените дървета да са разположени от югозапад, с което да сe осигури засенчване на площадката от силното следобедно слънце.