От днес, 1 март, в община Разград стартира плащането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси в местната управа Пешо Димитров.

И тази година промяна в сроковете за вноските – няма. Първата е до 30 юни, а втората до 31 октомври. Тези, които платят целия данък до края на април ползват 5% отстъпка. Данъка върху сградите е без промяна, остава 3,3 промила върху данъчната основа на жилището.
Новото тази година е, че във връзка с влязло в сила решение на Върховния административен съд надвнесените суми за такса смет за 2014 год. в Разград и селата Гецово, Дряновец, Мортагоново и Пороище ще се приспадат от такса смет за 2017 година.

Няма промяна и в начина на плащане. Всеки гражданин може да си плати имотните налози във фронт офиса на Община Разград, чрез ПОС терминал на гише №1 и по банков път, както и в кметствата на населените места.