Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на дейностите по изграждане на спортна площадка в ОУ“Ив.С.Тургенев“ в Разград. Строителните дейности по изпълнение на договора по обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград“ стартираха преди дни. Предвижда се продължителността на работата на строителната площадка за изграждане на спортното съоръжение да е 25 дни.

Спортната площадка се изгражда от ДЗЗД „БОНЕВ – ВИЕС“. Тя ще е мултифункционална, ще може да се използва за: футбол, хандбал, баскетбол, волейбол, колективни игри /”народна топка” и др./, както и за масови физически упражнения за учениците от ОУ„Иван С. Тургенев“. Ще има ограда  с два входа, ще бъде положена и ударопоглъщаща настилка, разчертана за предвидените видове спорт.

Изграждането на спортната площадка е финансирано със средства от общинския бюджет, обществената поръчка бе спечелена с ценово предложение от 90 600 лв.