Фирмата, която извършва сметосъбирането в общините Разград и Исперих, започна извозването на боклука от община Кубрат до Регионалното депо за отпадъци в Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Това е резултат от една от спешните мерки за овладяване на ситуацията, свързана с бедственото положение, обявено в община Кубрат, които Областният управител Гюнай Хюсмен предприе. Той разговаря с управителя на филиал Разград на фирма „Еф Си Си България“ Христо Георгиев. Фирмата пое ангажимент да осигури един камион, който да събира отпадъците в община Кубрат.
Междувременно заместник областният управител Евгени Драганов извърши проверка на място в община Кубрат, посети населените места: Медовене, Кубрат, Задруга, Бисерци, Божурово и Юпер. Инспекцията му установи, че фирмата, която има договор за сметосъбиране с община Кубрат от 2015 г. и с която общината води съдебни дела заради неуредени отношения, е почистила само две населени места – Медовене и Сеслав, а в останалите селища контейнерите преливат и селските кметове със собствени сили и работниците от временната заетост се опитват временно да решат проблема.
Г-н Драганов присъства и на заседание на комисии към Общински съвет-Кубрат, където е обсъден вариант за трайно решаване на проблема чрез създаване на общинско звено за сметосъбиране, закупуване на 2 броя машини и наемане на 4-5 работници. Това предложение ще бъде направено на сесия на Общински съвет-Кубрат на 22 май. Ще се обсъди и вариант за краткосрочен договор със сметосъбираща фирма до създаването на общинско звено.
Областният управител Гюнай Хюсмен изразява удовлетворение от бързата реакция на „Еф Си Си България“ и апелира към Община Кубрат да вземе решение за дългосрочно решаване на проблема със сметосъбирането в интерес на населението на общината.