На 15.04.2019 г. в ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“ на адрес гр. Разград, ж.к. „Лудогорие“,  ул. „Камчия” № 1 е монтирано предоставеното от „А1 България“ ЕАД устройство за извършване на непрекъснат мониторинг за качеството на атмосферния въздух в гр.Разград, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Устройството ще бъде тествано в едномесечен период, като данните своевременно ще бъдат публикувани в официалната интернет страница на Община Разград.

За сведение на гражданите, Община Разград уведомява, че публикуваните данни имат информативен характер, не са официални и Община Разград не носи отговорност за достоверността им.