Текущ ремонт започна на втория етаж в Окръжен съд Разград. Договорът с фирмата изпълнител, спечелила обществената поръчка, „САВ-Разград” ООД бе подписан вчера от административния ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и управителя на фирмата Светослав Петров.
Инвеститорският контрол по време на изпълнението на ремонта в правораздавателната институция ще бъде осъществяван от „Проекто-строй контрол-99” ООД Разград.
Срокът за изпълнение е до 13 септември 2019 г., а стойността – 86 081,16 лв. с ДДС.
Строително-монтажните работи включват демонтаж на ключове, контакти, осветителни тела и монтаж на нови, шпакловка по стени и тавани, боядисване на коридора и работните помещения, направа на окачен таван в коридора и смяна на врати.
Припомняме, че средствата за текущия ремонт в размер на 86 500 лева бяха гласувани на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 9 май тази година.
През следващите дни достъпът до деловодствата на Разградски окръжен съд е осигурен, но във връзка с извършваните дейности е възможно в някои моменти да се създадат затруднения в обслужването на гражданите.