Община Разград чрез ОП“Ремонтстрой“ започна ремонти на тротоари, които са повдигнати от коренова система на израснали дървета. Най-осезателен е този проблем по две от улиците в централната част на града, където повдигнатите плочки ограничават възможността на пешеходците за преминаване по тротоарите – ул. „Васил Левски“ и бул. „България“.

В четвъртък заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на дейността на работниците,  които от началото на седмицата ремонтират участъците от тротоара, пренареждат плочките и оформят нови клоцове около дърветата на ул. „Васил Левски“. Дейностите се извършват без да се увреди кореновата система на дърветата.

След приключване на работата по тази улица, подобни дейности ще бъдат извършени и на бул. „България“.

Заместник-кметът Добрин Добрев припомни, че през 2022 г. Община Разград извърши по стопански начин чрез ОП“Ремонтстрой“ ремонти на около 600 м. тротоари. Сред тях – тротоарът пред НАП, от южната страна на ул. „Марица“ срещу цветния пазар,  ул. „Г.С.Раковски“, до църквата от параклисчето до старите гробища. Подобни ремонти по стопански начин на участъци от тротоари, които все още не подлежат на основен ремонт, ще се извършват и през тази година, като това се случва и вследствие на жалби и сигнали на граждани, а също и по проблемни участъци, констатирани като такива от служители на Община Разград.