В понеделник, 29 март, в изпълнение на ангажиментите на ръководството на Община Разград започнаха подготвителните работи по изпълнение на обществената поръчка с предмет „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”. Проектът включва изграждане на ново кръгово кръстовище на ул. „Странджа“ и ул. „Дунав“(до „Билла“) и ремонт на участъка от 490 метра от това кръстовище до кръстовището с бул. „Априлско въстание“.

Вчера и днес работници от „Пътно строителство“АД извършваха трасировъчни дейности по уличното платно. Експерти от Община Разград пък проведоха работна среща с представители на БТК на мястото, където ще бъде изградено кръговото кръстовище, за да обсъдят възможностите за преместване на комуникациите на дружеството от този участък в други галерии. До края на седмицата ще бъде извършена нивелация на участъка, а следващата седмица – на 5 април – ще бъде открита строителната площадка и започва фрезоване и други дейности по ремонта. До края на април ще се извършват дейности извън пътното платно, неналагащи отбиване на движението. Във връзка с извършването на дълготрайни строително-монтажни дейности в периода 1 май – 30 май обаче ще бъде въведена временна забрана за движение в участъците: ул. „Странджа“ – в участъка ѝ от входа на бензиностанция OMV до кръстовището ѝ с ул. „Янтра“ и ул. „Дунав“ – в участъка от кръстовището на ул. „Странджа“ до кръстовището ѝ с ул. „Тополница“. В този период водачите на пътни превозни средства ще могат да използват като обходен маршрут ул. „Янтра“, ул. „Осъм“ и ул. „Тополница“.

Ремонтът на ул. „Странджа“ в участъка от кръстовището с бул. „Априлско въстание“ до кръстовището с ул. „Дунав“ е на стойност 382 000 лв., средствата са от общинския бюджет. В същото време се подготвя документацията за обявяване на обществена поръчка за ремонт на друг участък от ул. „Странджа“, за който през февруари бяха отпуснати средства от Министерски съвет – от кръстовището с ул. „Добруджа“ до кръстовището с ул. „Дунав“.