Започва 16-тото издание на фотоконкурса „Живата природа“, който се организира от ЦПЛР Център за ученическо техническо и научно творчество със съдействието на дирекция „Екология, ред и сигурност“ в Община Разград.

Фотоконкурсът се провежда в две направления: „Красотата на природата“ и „Нашите приятели – животните“, като всеки участник може да се включи с до 3 снимки във всяко от двете направления. В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас. Допускат се допълнителни обработки само по отношение на яркост и контраст на снимките, не се допускат колажи, както и снимки, съдържащи надписи и графики.

Крайният срок за изпращане на снимките на e-mail: foto_cutnt@abv.bg е 15 юни 2023 г. Фотографиите трябва да бъдат в дигитален JPG формат, размерът на файловете не трябва да е не по-малък от 1 MB и не по-голям от 20 MB. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация: име на снимката, трите имена на участника, клас, училище и ръководител, точен адрес и телефон.

Пълният регламент на фотоконкурса е публикуван на интернет страницата на Община Разград, секция ЦУТНТ.

Отчитането на конкурса съвпада с откриването на 1 юли на екологичната инициатива „Еколято”, която има за цел да създаде у учениците отговорно отношение към заобикалящата ги среда. Тя е насочена към ученици от четвърти до осми клас, които в три смени от по две седмици ще имат екологични дейности на открито, ще участват в здравни беседи, посещения на обекти с историческо и екологично значение, ще участват и в Детска академия по безопасност на ОДМВР. Заявления за участие в „Еколято“ се подават в ЦПЛР ЦУТНТ на ул. „Трапезица“1.