Община Разград и ЦПЛР Център за ученическо техническо и научно творчество отправят предизвикателство към младите фотографи от региона. Учениците от 3 до 12 клас имат възможност да се включат в 13-тото издание на фотоконкурса „Разград-уловени мигове“ – „Лицата на Разград“. Конкурсът е част от програмата на община Разград  по повод отбелязването на 28 януари.

Право на участие в конкурса имат ученици от III до ХІІ клас. Класирането на творбите е в четири възрастови групи. Конкурсните творби трябва да имат заглавие, да са авторски и да са по темата, която може да се интерпретира творчески – образи, улици, пейзажи, градски сюжети. Може да се участва с до 3 снимки.

Новост в регламента е, че за участие се приемат само разпечатани във фотостудио на фотохартия или център за дигитални услуги черно-бели и цветни фотографии с формат А4. Фотоколажи не се приемат. Снимките могат да са с минимална редакция с фотообработващ софтуер – да не са силно ретуширани и да не съдържат надписи, графики, рамки или дати. Няма да се допускат творби, изпратени по електронен път.

Всяка творба на гърба в долния ляв ъгъл трябва да е придружена от информация за: заглавие на творбата, трите имена на участника; клас и възраст, училище и ръководител /творчески консултант/; адрес, e-mail и телефон.

Компетентно жури ще оценява творбите по критерии художественост, композиция, придържане към основни фотографски правила. Оценяването ще се извършва анонимно, без членовете на комисията да знаят кои са авторите на снимките.

Фотографиите могат да се предадат лично или изпратят на адрес: 7200 град Разград, ул. „Трапезица“ №1, ЦПЛР ЦУТНТ.

Крайният срок за предаване на снимките е 8 януари 2024 г.

За справки и информация: тел. 0898 787 272; 0876261545

Най-добрите творби ще участват в изложба, посветена на Деня на Разград – 28 януари.

Пълният регламент може да се види на интернет страницата на Община Разград в секция ЦПЛР ЦУТНТ.