В навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, Община Разград и ЦПЛРЦентър за ученическо техническо и научно творчество обявяват Дванадесети  национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”. Със съдействието на Националния дворец на децата и Регионално управление на образованието – Разград регламентът на конкурса се разпространява в училищната мрежа в цялата страна и гарантира неговия национален обхват.

Конкурсът се провежда в две направления – публицистика и радиожурналистика. В него могат да участват ученици от II до XII клас, които са се включвали в изяви на училищно и клубно ниво под ръководството на своите учители и са проучили делото на Григор Попов. Жанровото разнообразие е предпоставка за включване на много индивидуални участници и колективи, чиито ръководители следва да са селектирали и определили най-стойностните материали, които не са участвали в този и други конкурси. Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури,  в чийто състав влизат публицисти и журналисти. За колективите се осигуряват грамоти и кристални призми с лика на Григор Попов, а за индивидуалните участници, класирани от първо до трето място – грамоти и медали. От името на Община Разград ще бъдат присъдени две големи награди – грамота и плакет за колектив и индивидуален участник. Предвиждат се също така специални награди – грамота и книга: от Регионално управление на образованието – Разград, Регионален исторически музей – Разград,  ЦПЛР-Център за ученическо техническо и научно творчество, Божидарка Златарева – изследовател на делото на Григор Попов.

Срокът на предаване на материалите е 23 февруари 2024 г. Церемонията по награждаване ще се състои на 29-ти март 2024 г.

Регламентът на конкурса е публикуван на интернет страницата на Община Разград.