Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград отправя ново лятно предизвикателство към младите хора от 7 до 18-годишна възраст. Те могат да участват със свои фотографии или фоторазкази  във фотоконкурс  на тема „Моето различно, щуро лято“.

Младите фотографи могат да отразят в снимки летните си преживявания, свързани с човечност, добротворство, съпричастност, позитивни събития, пътешествия, спорт и други. Фоторазказът трябва да съдържа от 3 до 5 снимки – тематично свързани и с оригинално заглавие.

Възрастовите групи, в които творците ще бъдат включени,  са: от 7 до 10 години, от 11 до 14 години и от 15 до 18 години.

Важно изискване към снимките е да бъдат заснети с висока резолюция, да не са колажи или графики, да нямат надписи и дати, позволената обработка е на яркост и контраст.

Най-добрите снимки като качество и тематика ще бъдат отличени подобаващо, като общият награден фонд е 2 000 лв.

МКБППМН-Разград пожелава щуро и щастливо лято на всички деца и младежи от община Разград и очаква творбите на младите фотографи до 30 септември 2023г. на адрес: okbppmn_proekti@abv.bg .