Започна подготовката за извършване на ремонти работи по шест паркинга в западната част на жк „Орел“.

Дейностите са част от обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги и подходи в община Разград по обособени позиции”. Общата стойност на дейностите е над 800 000 лева.

Ремонтът на паркинги в „Орел“ е част от обособена позиция 1 по обществената поръчка, в нея са включени общо 10 обекта в различни райони на областния град. Дейностите се извършват от „Строймонтаж“ЕАД.

Работата по текущия ремонт на паркинги започна с почистване и фрезоване на паркингите от южната и източната страна на блок 4. В обособената позиция са включени и паркингите: до блок 12, пред и зад блок 11, както и паркинг с идентиф.61710.504.160. Общата площ на паркингите е 5401 кв.м., в обществената поръчка са включени и подходите към тях, те са с площ 400 кв.м.

Община Разград апелира към гражданите, живеещи в тези райони, по време на ремонтите през тази и следващата седмица, да не спират автомобилите си на паркингите, които подлежат на ремонт.

По тази обособена позиция започна и ремонт на тротоара по ул. „Ивайло“ около ДГ“Славейче“ и ДЯ“Слънчево детство“. След сигнал от граждани бе установено, че за осигуряване на възможност за преминаване на пешеходци е необходимо дъгата на тротоара пред детската градина да бъде разширена от настоящата й ширина от 53 на 93 см., като е започнала подготовка за извършване на корекцията.

Останалите обекти от обособената позиция са: текущ ремонт на ул. „Софроний Врачански“; текущ ремонт на бул. „Бели Лом“ от паркинга на бл. Чайка до кръстовището с ул. „Н. Икономов“; текущ ремонт на бул. „Бели Лом“ от кръстовището с ул. „Н. Икономов“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“; текущ ремонт на паркинга от източната страна на спортна зала „Абритус“; асфалтиране на ул. „Мебелна“, включващ участъка пред сграда 13 и ПИ 61710.505.7233; направа на неравности за ограничаване на скоростта на територията на Бизнес зона „Перистър“ – 5 бр.; обособяване на паркинг на ул. „Мебелна“, включващ ПИ 61710.505.7220 и изграждане алеи в Нов гробищен парк.

Основните цели на обществената поръчка са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците чрез комплекс от мероприятия съгласно приложимата нормативна уредба и техническата спецификация на обектите, включени в нея.

По обособена позиция 2 се предвиждат ремонти на улици в населените места на територията на община Разград: с. Балкански, с. Благоево, с. Гецово, с. Дряновец, с. Дянково, с. Киченица, с. Мортагоново, с. Осенец, с. Островче, с. Побит камък, с. Пороище, с. Просторно, с. Радинград, с. Раковски, с. Стражец, с. Топчии, с. Ушинци и с. Ясеновец. И по тази обособена позиция дейностите след провеждането на обществената поръчка ще се извършват от  „Строймонтаж“ЕАД.